Gevel

Gevels worden traditioneel opgetrokken in gevelstenen. Verschillende materialen komen hiervoor in aanmerking, zoals betongevelsteen, maar het meest verspreid zijn de keramische gevelstenen. Naast de volle keramische gevelstenen worden ook soms steenstrips toegepast. Bij de keuze voor bepaalde gevelmaterialen of specifieke uitvoeringstechnieken moet steeds rekening gehouden worden met een aantal basisvereisten waaraan wanden en gevels moeten voldoen. Bouwpunt De Doncker levert alle materialen voor gevelwerk en geeft u graag het nodige advies.

Gevelstenen

Gevelbekleding

  • Sidings (Cedral & Cedral click)

Gevelisolatiesystemen

  • Cantillana
  • Knauf
  • Strikolith

Kalei

  • Kaleipoeder Seifert

Voegmortel

  • Voegsel Seifert