Infilo Infiltratie

Omdat hergebruik en infiltratie best niet in één put gecombineerd wordt om kwalitatief regenwater in de woning te kunnen gebruiken (infiltratie werkt ook omgekeerd, dus grondwater kan in de infiltratiebuffer terecht komen en het regenwater vervuilen), hebben ze er doelbewust voor gekozen een modulair systeem te ontwikkelen dat na de regenput dient geplaatst te worden.

INFILO

TROEVEN

De modules uit waterdoorlatend beton:

  • Hebben een geringe inbouwdiepte (50 cm inwendig).
  • Hebben een volume van 1250 liter.
  • Kunnen naast (verbinding met pvc buis) of onder elkaar (2 hoog) geplaatst worden, zelfs onder de oprit van een woning (verkeersklasse B125).
  • Moeten niet met geotextiel omhuld worden. Zijn gemakkelijk te reinigen en te inspecteren.

Klik hier voor de technische fiche.