Infiltratiekratten

De verharde oppervlakten, die in toenemende mate worden aangelegd, laten het regenwater niet meer toe in de grond te dringen om het grondwaterpeil te voeden. Dit bedreigt onze toekomstige drinkwatervoorziening.

Het infiltratiesysteem AZURA wordt opgebouwd als een bufferbekken omwikkeld met geotextiel en zorgt voor een optimale infiltratie van het regenwater in de grond.

Zandvangers zorgen voor de juiste vertraging van het water dat door uw regenwaterafvoer stroomt.
Neemt de stroomsnelheid af, dan komt het zand tot bezinking in een zandvangput.

U kunt het dan op geplande tijden verwijderen, terwijl uw afvoer schoon blijft.

Klik hier voor meer info ivm de infiltratiekratten.