?

Spouwisolatie

Het isoleren van de spouw is een specifieke vorm van gevelisolatie die alleen toegepast kan worden wanneer het gebouw spouwmuren heeft.Een spouwmuur bestaat uit twee muren met daartussen 3 à 6 centimeter open ruimte. Die tussenruimte noemen we de spouw, welke gevuld kan worden met isolatiemateriaal.Huizen die gebouwd zijn voor 1920 hebben geen spouw. De gevels van deze huizen kun je alleen isoleren door andere vormen van gevelisolatie.

Spouwisolatie