?

Riolering en Hemelwater

Dankzij het gebruik van een regenwaterput kan u uw regenwater gebruiken voor o.a. het onderhoud van uw tegels, wassen van uw auto, besproeien van uw tuinplanten, enz. Gefilterd en zacht regenwater is ook geschikt om de was te doen.

Flatline Regenwatertank

The new generation of rainwater tanks, with optional prefab mounted Trident Filter, very quick and easy to dig and connect.

Only 65 cm deep, so very easy to install! Minimal earthworks and short installation times.

Available in 1,500, 3,000, 5,000, 7,500, 10,000 and 15,000 liters.
The Flatline rainwater tank is resistant to groundwater (up to 50 cm) and class B traffic load (passenger car).

Can be buried up to a maximum of 150 cm underground (from the top of the tank).
Thanks to the pump housing with special float switch, a large net tank volume is made possible.

Advantages

 • collecting and purifying rainwater
 • saving expensive drinking water
 • creating an efficient water system
 • no more sewer overflows
 • long lifespan and high quality
 • improved air quality
 • prevents flooding

Infilo Infiltratie

Omdat hergebruik en infiltratie best niet in één put gecombineerd wordt om kwalitatief regenwater in de woning te kunnen gebruiken (infiltratie werkt ook omgekeerd, dus grondwater kan in de infiltratiebuffer terecht komen en het regenwater vervuilen), hebben ze er doelbewust voor gekozen een modulair systeem te ontwikkelen dat na de regenput dient geplaatst te worden.

Troeven

De modules uit waterdoorlatend beton:

 • Hebben een geringe inbouwdiepte (50 cm inwendig).
 • Hebben een volume van 1250 liter.
 • Kunnen naast (verbinding met pvc buis) of onder elkaar (2 hoog) geplaatst worden, zelfs onder de oprit van een woning (verkeersklasse B125).
 • Moeten niet met geotextiel omhuld worden. Zijn gemakkelijk te reinigen en te inspecteren.

lnfiltratiekratten

De verharde oppervlakten, die in toenemende mate worden aangelegd, laten het regenwater niet meer toe in de grond te dringen om het grondwaterpeil te voeden. Dit bedreigt onze toekomstige drinkwatervoorziening.

Het infiltratiesysteem AZURA wordt opgebouwd als een bufferbekken omwikkeld met geotextiel en zorgt voor een optimale infiltratie van het regenwater in de grond.

Zandvangers zorgen voor de juiste vertraging van het water dat door uw regenwaterafvoer stroomt.
Neemt de stroomsnelheid af, dan komt het zand tot bezinking in een zandvangput.

U kunt het dan op geplande tijden verwijderen, terwijl uw afvoer schoon blijft.

Infiltration Line

Slim omgaan met regenwater op de meest praktische manier. Waterabsorberende infiltratieblokken laten regenwater onzichtbaar en veilig in de tuin wegsijpelen.

Infiltratie komt de grondwaterstand ten goede en voorkomt dat regenwater de vaak verouderde openbare riolering doet verzadigen, met overstromingen tot gevolg. Elk van ons kan een steentje bijdragen om dit te voorkomen.

Wetgevend komen er meer en meer verplichtingen om regenwater op ons eigen perceel te bufferen en te laten infiltreren. Sluit afvoergootjes van het terras, indien er geen sterk vervuilende handelingen op de buitenverharding gebeuren. ‘Trek de lijn door’ met de daken van aanbouwen en bijgebouwen: carport, veranda, tuinhuis.

Voor het dak van de woning is er de aansluiting op de regenwaterput ter hergebruik van het hemelwater.

Voordelen

 • Duurzaam waterabsorberend infiltratiesysteem laat water zachtjes in de ondergrond doorsijpelen
 • Brengt eenvoud en evolutie in het waterbeheer van de individuele tuin.
 • Product vloeit voort uit de ervaring met infiltratie en is volgens de praktijknoden van de tuin ontwikkeld.
 • Compact ‘in lijn gelegd’ systeem met grote opvangcapaciteit.
 • Zelfs te integreren langs de smalle zijperceelsgrens met de buren.
 • Blijft efficiënt werken in de ondergrond, zelfs met boomwortels die zich verstrengelen in de rotswol.

Regenwaterput Beton

Het huishoudelijk gebruik van regenwater is aanbevolen voor o.a. het onderhouden van vloertegels, het spoelen van het toilet, het wassen van de auto en het besproeien van kamer en tuinplanten. Zo gaan ecologie en economie hand in hand. Zonder bijkomende behandeling is gefilterd, zacht regenwater ook perfect geschikt om de was te doen.

Wat zijn de voordelen hiervan?

 • u heeft minder ontharder nodig
 • u heeft minder wasverzachter nodig
 • uw linnengoed verslijt minder snel
 • uw wasmachine kent een langere levensduur
 • uw waterleidingsbuizen en -verwarmingstoestellen gaan langer mee

 

De regenwaterputten zijn vervaardigd uit machinaal getrild en gewapend beton.
De wanden zijn conisch uitgevoerd en de bovenplaat is voorzien van een vierkant mangat dat weerstand biedt aan een statische druk van 16 kN/m2 (ofwel 80 cm aarde).

Uiteraard is een goede en veilige waterkwaliteit essentieel. Aangezien regenwater licht zuur kan zijn, slaat u hemelwater het best op in een betonnen put. Beton neutraliseert immers de zuurtegraad dankzij de aanwezigheid van calcium en magnesium.

Trident Filter

Het Trident filter onderscheidt zich van alle andere filters door het unieke driehoeksprofiel. Dit profiel is onder een speciale hoek geplaatst waardoor grof en fijn vuil eenvoudig afspoelt, en al het regenwater het filter passeert en in de tank terecht komt. Zo profiteert u van het maximale rendement van uw regenwatersysteem.

Lange levensduur

Het Trident filter is gemaakt van roestvaststaal en heeft daarom een zeer lange levensduur, in tegenstelling tot filters die gemaakt zijn van geweven stof of minder resistente materialen.

Gaat organische vervuiling tegen

Door het driehoeksprofiel gaat al het water door het filter en wordt de installatie maximaal benut. De ruimtes tussen de lamellen zijn dermate klein dat ook klein organisch materiaal wordt opgevangen. Door de speciale hoek waaronder de lamellen zijn opgesteld, kunnen de ruimtes tussen de lamellen niet verstopt raken.

Naast dat het filter door deze eigenschap niet snel verstopt raakt, wordt ook voorkomen dat organisch materiaal in de regenwatertank terecht komt. Dit materiaal gaat namelijk in de tank gisten waardoor stank ontstaat. Met een Trident filter is dit probleem verleden tijd.

Automatische reiniging

Het Trident filter reinigt zichzelf door de unieke structuur. Toch is het raadzaam het filter op gezette tijden te ontdoen van hardnekkig vuil dat niet door de stroming wordt verwijderd. Het reinigen is een eenvoudige klus. U kunt het filter makkelijk uitnemen dankzij de speciale beugel die aan het filter is bevestigd. Even afspoelen onder de lopende kraan en het filter is weer helemaal schoon. U kunt ook kiezen voor automatische reiniging. Daarbij wordt het filter met water schoongespoten door speciale filterreinigers. De interval tussen de automatische reinigingsbeurten kan naar wens en jaargetijde worden ingesteld. U hoeft bij aanschaf niet direct een keus te maken, want deze reinigingsunit kan ook achteraf worden geïnstalleerd.

Septische put beton

In elk huishouden wordt er een aanzienlijke hoeveelheid afvalwater geproduceerd. Dit afval is zowel organisch (uitwerpselen) als anorganisch (vetten, reinigingsmiddelen, …) van oorsprong. Organisch materiaal is doorgaans eenvoudig biologisch afbreekbaar. Daarom wordt het vaak in een verzamelput gestockeerd met het oog op verwerking (soms is het gebruik zelfs opgelegd door de overheid).

Septische putten

Een septische put is een cilindervormige vergaarbak die ruwweg samengesteld is uit drie lagen. De zwaartekracht scheidt de bezinkbare deeltjes van de vloeistof. In de onderste laag bevindt zich de bezonken, vaste materie. Die is onderhevig aan een anaeroob proces: het vaste materiaal verteert langzaam en wordt omgezet in vloeibaar materiaal.

De tweede laag van de put bestaat uit vloeibare afvalstoffen en de bovenste laag uit vaste stoffen die drijven aan de oppervlakte. De vloeistof wordt zonder problemen geloosd in het rioleringsstelsel of komt terecht in een waterzuiveringsinstallatie.
Het vaste residu hoopt zich langzaam op. Daarom moet een septische put sporadisch leeggemaakt worden.